МЕБЕЛЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛEН IR СЕНЗОР (двоен)
Описание
UltraLux представя нов мебелен двоен мултифункционален сензор. Продукта е с aрт.№ MSD2460D и представлява контролер с
два инфрачервени датчика. Чрез бутон разположен на корпуса се избира режима на работа – режим сензор за близост/режим
ключ за близост.
РЕЖИМ СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ
Датчиците следят положението на движещи се обекти (врати, чекмеджета). Ако в обхвата на действие и на двата датчика се
появи преграда (едновременно затваряне на двете врати на шкафа), контролерът ще изключи осветлението. Ако в обхвата на
действие на един от датчиците изчезне преградата (отваряне на една от двете врати на шкафа), контролерът ще включи LED
осветлението.
РЕЖИМ КЛЮЧ ЗА БЛИЗОСТ
Датчиците следят за движещи се обекти. Когато се появи еднократно кратковременно движение (махване се ръка) в обсега на
действие на един от датчиците тогава контролерът ще включи LED осветлението. При повторна поява на движение (махване с
ръка) в обсега на действие на един от датчиците, контролерът ще изключи LED осветлението.