Сензорът за движение SDAP представлява пасивен инфрачервен датчик,
който след (измерва) инфрачервените лъчи (топлина) на големи обекти
(хора), намиращи се в обсега му на действие. В зависимост от изменението
на топлинния фон в контролираната зона, сензорът включва/изключва
свързаният към него товар. Сензорът не засича малки обекти като малки
домашни животни (кучета, котки и др.). Сензорът не се препоръчва да се
монтира в зони с големи температурни амплитуди – в близост до
климатици и отоплителни уреди.
Предимства
• Сензорът не засича малки обекти като малки домашни животни
(кучета, котки и др.);
• Голям радиус на действие – до 12 m (<24 °C), подходящ както за
интериорни така и за екстериорни решения, като дворни
пространства, паркинги и др.;
• Висок клас на защита от проникване на прах и влага IP65.
Продуктът е подходящ както за среда с нормални така и за среда
със завишени нива на прах и влага;
• Възможност за регулиране на времето на светене и прага на
осветеност;
• Висока изходяща мощност, При необходимост използвайте
помощно реле, за да увеличите изходния товар;
• Стандартна схема на свързване (обща неутрала). Сензорът е
подходящ за директна подмяна на съществува такъв ;
• Лесен и бърз монтаж;
• Гаранционен период – 2 години;