МЕБЕЛЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН IR СЕНЗОР MSD2460

UltraLux представя нов мебелен мултифункционален сензор MSD2460. Той представлява контролер с един инфрачервен датчик.
Чрез бутон, разположен на корпуса, се избира режима на работа – режим сензор за близост/режим ключ за близост.
Арт.№ MSD2460
РЕЖИМ СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ
Датчикът следи положението на движещи се обекти (врати, чекмеджета). Ако в обхвата на действие на датчика преградата
изчезне (отваряне на вратата на шкафа), контролерът ще включи LED осветлението.
РЕЖИМ КЛЮЧ ЗА БЛИЗОСТ
Датчикът следи за движещи се обекти и когато се появи кратковременно движение (махване с ръка) в обсега на действие на
датчика, тогава контролерът ще включи LED осветлението. При повторна поява на движение (махване с ръка) в обсега на
действие на датчика контролерът ще изключи осветлението.