Конектор GK8SC
Арт.№ GK8SC е захранващ конектор, предназначен за
свързване на едноцветна LED лента с широчина 8 mm към
захранване за LED осветление. Конекторът се състои от две
части: захранващи проводници с дължина 15 cm и със сечение
0.5 mm2 и двупинов пластмасов конектор за самата лента. За
улеснение на монтажа проводниците са в два различни цвята
– черен и червен, за да се различава поляритета при
свързване. Конекторът се предлага в пакет от 5 броя.
Предназначен е за напрежение 5 V- 24 V DC и максимален ток
5 А.
Конектор K8SC
Арт.№ K8SC е конектор предназначен за свързване на две
едноцветни LED ленти с широчина 8 mm. За разлика от
захранващия конектор този се състои от един двупинов
прозрачен корпус. Предлага се в пакет от 5 броя.
Предназначен е за напрежение 5 V- 24 V DC и максимален ток
5 А.
Конекторите намират широко приложение за свързване на
едноцветни LED ленти с широчина 8 mm помежду си и
свързване на LED ленти към захранващо устройство.
Намират широко приложение в малки любителски светлинни
проекти.
Характеризират се с бърз и лесен монтаж.
Не се нуждаят от запояване или специални инструменти за
тяхното поставяне.
Подробности за техния монтаж може да намерите в
инструкциите на продуктите.