Отворете вратата към бъдещето с кинетична система за управление UltraLux. Тя се отличава с интелигентен дизайн,
който съчетава функционалността на съвременните технологии с елегантността на висок клас.
Системата се състои от управляващи кинетични ключове и изпълняващи RF приемници.

Ключове
Ключовете в системата са три типа: едноканален ключ за стена KRFS1, двуканален ключ за стена KRFS2,
едноканален мини ключ KRFSM. Ключът преобразува механичната енергия приложена върху него в RF сигнал,
който управлява предварително сдвоения канал на RF приемника. Кинетичните ключове не се нуждаят от
галванични батерии (захранващи източници).

Приемници
Приемниците в системата са три типа: едноканален приемник KRFR1, двуканален приемник KRFR2 и едноканален
контакт тип Шуко KRFSC. Към един канал могат да се сдвоят до 6 едноканални ключа и към един едноканален ключ
могат да се свържат 5 канала. Приемникът получава RF сигнал от ключа и включва/изключва електрическия
консуматор.

Предимства:
• Изграждане на инсталация без окабеляване между ключа и консуматора;
• Изграждане на девиаторно управление без допълнително окабеляване;
• Управление на електрически консуматори от разстояние;
• Възможност за програмиране на първоначалното състояние на приемника след отпадане на захранващото
напрежение;