Продуктът има два датчика, които излъчват инфрачервена светлина. Тя е невидима за човешкото око. Чрез махване с ръка (на разстояние до 5 cm от датчика) тази светлина се отразява и се изпраща обратно към датчиците. Те от своя страна включват или изключват осветлението. Наличието на два датчика позволява реализирането на девиаторно осветление. Това означава, че осветлението може да се включва и изключва, от който и да е от двата датчика. Дължината на проводниците между датчиците и самия сензор е 1.5 m всеки. Намира широко приложение във всяко скрито и мебелно осветление.
Предимства:
• Лесен контрол: Осветлението се включва и изключва от две различни места, чрез едно махване с ръка.
• Сигурност и комфорт: Използвайте дори, когато ръцете ви са мокри или мръсни, тъй като включването и изключването на осветлението се осъществява чрез махване с ръка пред датчика.
• Универсална съвместимост: Може да си използва както за нажежаеми лампи (R), така и за LED лампи (C).
• Интуитивен дизайн: Подходящ за почти всяка стая в дома (кухни, спални и коридори).
• Модерна технология: Принципът на работа на сензора го прави чувствителен и надежден като реагира мигновено на движение.
• Лесен монтаж: Инсталацията е бърза и лесна, при която не се изискват специализирани и скъпо струващи инструменти.
• Дълъг гаранционен период – 2 години;
• Компактни размери: 102/40/17 mm;