Активен компенсатор за LED лампи Shelly Bypass – 266113

Активен компенсатор за LED лампи Shelly Bypass – 266113

Активен компенсатор за LED лампи Shelly Bypass – 266113

Цена: 6,81 лв./бр. (без ДДС)

Код: Shelly Bypass

Баркод: 3800235266113

Кутия: 1

Кашон: 820

При свързване без неутрала на малки товари е необходимо използването на активен компенсатор Shelly Bypass

Датчик за температура DS18B20 Shelly Temp Sensor – 266076

Датчик за температура DS18B20 Shelly Temp Sensor – 266076

Датчик за температура DS18B20 Shelly Temp Sensor – 266076

Цена: 6,52 лв./бр. (без ДДС)

Код: Shelly DS18B20

Баркод: 3800235266076

Кутия: 1

Кашон: 700

 

За присъединяване към интерфейс Shelly 1/1PM Add-on
Обхват на датчика за температура: -55°C ÷ +125°C (± 1°C)

Интерфейс за датчик за температура за 1/1PM Shelly Add-on – 266069

Интерфейс за датчик за температура за 1/1PM Shelly Add-on – 266069

Интерфейс за датчик за температура за 1/1PM Shelly Add-on – 266069

Цена: 21,09 лв./бр. (без ДДС)

Код: Shelly 1/1PM Add-on

Баркод: 3800235266069

Кутия: 1

Кашон: 160

Сериен интерфейс към Shelly 1 и Shelly 1PM. Към интерфейса могат да се присъединят до 3 датчика за температура DS18B20, или 1 датчик за влага DHT22, или 1 МУК.